Drs. Wallen Hutahaean

NIP19660609 199203 1 007
Pangkat/ GolonganPembina Utama Muda (IV/c)
JabatanInspektur Kabupaten Toba Samosir
Nama OPDInspektorat Kabupaten Toba Samosir
Alamat KantorJln. Huta Bulu – Mejan Balige – Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara
E-mail inspektorattobasa@gmail.com